Zaoberáme sa kompletnými rekonštrukciami bytov a domov. V rámci kompletnej rekonštrukcie Vám vieme poskytnúť nasledujúce služby ako sú murárske práce, obkladačské práce, sadrokartonárske práce, maliarske práce, montáže sanity, dverí, okien a nábytku, preprava materiálov, odvoz stavebných odpadov a mnohé ďalšie drobné práce potrebné pri realizácií rekonštrukcie.

Vonkajšie práce

Prenájom lešenia, fasády, zámkové dlažby, prírodné a okrasné kamene

Rekonštrukcie interiéru

Kompletná renovácia t.j odstránenie pôvodného stavu a následná realizácia podľa požiadaviek zákazníka
sadrokartóny, stierky, maľovanie, pokládky plávajúcich podláh, obklady, dlažby, prírodné a okrasné kamene, dekoratívne omietky (benátsky štuk a podobne)

Realizácie

V tejto sekcii Vám ukážeme dokončené realizácie. Veríme, že našou prácou oslovíme práve Vás pri riešení otázok rekonštrukcie interieru alebo exteriéru.

Akokoľvek kvalitne stavebne prevedený byt alebo rodinný dom (či už interiér alebo exteriér) si po určitých rokoch užívania vyžaduje rekonštrukciu. Ako čas beží, tak sa menia aj Vaše požiadavky na dispozičné riešenia bytu alebo rodinného domu a tiež aj vonkajší vzhľad Vášho rodinného domu a okolia.

Je veľmi dôležité pred každou rekonštrukciou si premyslieť dispozičné riešenia, aké práce budete požadovať a aká je výška Vášho rozpočtu, ktorý ste ochotní investovať do rekonštrukcie. Pri príprave rozpočtu nezabudnite rátať aj s neočakávanými výdavkami, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu rekonštrukcie. Odporúčame Vám urobiť si rezervu 10 – 15% z celkového rozpočtu.

Na základe všetkých týchto dostupných informácií Vám vieme vypracovať cenové ponuky, ktoré riešime individuálne, až po obhliadke miesta, preštudovaní si kompletnej dokumentácie a osobnom stretnutí sa s klientom.